پیکربندی نحوه محاسبه طول همپوشانی و طول مهاری

 

     برای پیکربندی نحوه محاسبه طولهای مهاری و طولهای همپوشانی میلگردها از منوی Define گزینه Ovberlap and Anchor Length را انتخاب نمایید تا پنجره تنضیمات طول مهاری همانند تصویر زیر نمایان گردد.

 

در این پنجره شما با دو انتخاب مواجه خواهید بود:

Software Calculated Overlap Multiplier

در این حالت نرم افزار بر اساس تنظیمات انجام شده در قسمت Software Overlap Calculation Parameters ضرایب محاسبه طول مهاری و طول وصله را براساس روابط مشخص شده، بدست می آورد و از آنها برای طراحیهای خود استفاده مینماید.
در این حالت پیکربندی نحوه محاسبه ضرایب توسط قسمت Software Overlap Calculation Parameters انجام خواهد شد. نرم افزار خصوصیات مصالح را بصورت خودکار از فایل سازه استخراج مینماید که این مشخصات توسط منوی Define گزینه Define Material Properties قابل ویرایش میباشد و بقیه پارامترها توسط کاربر براحتی قابل پیکربندی میباشند. این پارامترها بصورت پیش فرض با مقادیر نشان داده شده در بالا تنظیم شده اند.

User Defined Overlap Multiplier

در این حالت نرم افزار بر اساس ضرایبی که کاربر برای بدست آوردن طول وصله تعیین کرده است، محاسبه طول مهاری و طول وصله را انجام خواهد داد.
در این حالت کاربر میبایست ضرایب محاسبه طول وصله را در قالب شش پارامتر برای قطرهای مختلف و موقعیتهای مختلف همانطور که در شکل بالا مشاهده میگردد، تعین نماید.

 

همچنین بوسیله پارامتر Overlap (Splice) Length / Anchor Length Ratio کاربر قادر خواهد بود نسبت طول مهاری به طول وصله را تعیین نماید. این پارامتر بصورت پیش فرض روی عدد 1.3 تنظیم شده است.

 

پس از انتخاب یکی از دوروش بالا و انجام تنظیمات لازمه، با فشردن دکمه Apply Changes and Rebulide Overlap Length Table تغییرات اعمال خواهد شد و علاوه بر آن جدول طول وصله برای تمامی سایزهای میلگردی و موقعیتهای مختلف میلگردها بازسازی میگردد که همانگونه که در تصویر بالا مشاهده میگردد در پایین پنجره مذکور قابل رویت خواهد بود.

 

توسط منوی Configuration settings کاربر قادر خواهد بود که این تنظیمات را ذخیره نماید تا در پروژه های بعدی نیازی به تنظیم مجدد آنها نداشته باشد.

 

نکته بسیار مهم:

توجه شود که درصورتیکه این تنظیمات بعنوان Custom Configuration ذخیره شوند، نرم افزار در اجراهای بعدی بصورت خودکار با این تنظیمات بالا خواهد آمد و از این تنظیمات ذخیره شده برای محاسبات خود استفاده خواهد نمود. بنابراین تنها در صورتیکه مطمئن هستید تمامی پارامترها درست تنظیم شده اند آنها را بعنوان Custom Configuration ذخیره نمایید.

 

 

همچنین از منوی Export موجود در این پنجره میتوانید برای ارسال جدول طولهای وصله به نرم افزار AutoCAD استفاده نمایید.

 

 

علاوه بر آن توسط منوی Report در پنجره اصلی نرم افزار و گزینه Rebar Overlap Table و یا فشردن Ctrl+L میتوانید همواره به جدول طولهای وصله بصورت زیر دسترسی داشته باشید.

 

 

 


© Copyright 2012 - 2014 FARASA Engineering Group.
All Right Reserved.  www.FARASAEG.ir , etabsmate@gmail.com